1. Shanghai Shi Xi High School

Shanghai Shi Xi High School

Essential Information

Secondary Schools
International Baccalaureate
Contact Information
No.440, Yuyuan Road, Jing'an District, Shanghai, China, China
xzxx@shsxzx.edu.com
http://www.shixi.edu.sh.cn/
Shanghai Shi Xi High School

Our Sponsors