1. Guangdong Shunde Desheng School

Guangdong Shunde Desheng School

Essential Information

Secondary Schools
Pre-University
International Baccalaureate
13 - 18

Guangdong Shunde Desheng School Fees Structure

RMB 100,000 - 120,000
RMB 120,000
RMB 3,500
Contact Information
Min-Xing Road, Daliang, Shunde, Foshan, Guangdong, PRC, 528333, Shunde 528333, China
+86 757 2232 5006
admin.ied@desheng-school.com
http://www.desheng-school.com/
Guangdong Shunde Desheng School

Our Sponsors